[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.238.217
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  33 ip
  เมื่อวาน
  98 ip
  เดือนนี้
  468 ip
  เดือนที่แล้ว
  3708 ip
  ปีนี้
  14397 ip
  ทั้งหมด
  67697 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

    
  โกฐเครื่องยาสมุนไพร
  โดย : ดร.สุ   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   


   ตำรับยาไทยที่มีโกฐต่างๆ

  โกฐ คือชื่อสมุนไพร มีหลายชนิดด้วยกันที่มีคำขึ้นต้น”โกฐ” และสรรพคุณ ของโกฐแต่ละชนิดก็แตกต่างกันเมื่อจะนำไปปรุงยาจะจัดเป็นกลุ่มๆ เพื่อเข้าตำรับยาดังนี้

  โกฐทั้ง 5
  โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา

  โกฐทั้ง7
  โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก

  โกฐทั้ง9
  โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี

  โกฐพิเศษอีก 3 ชนิด
  โกฐกักกรา โกฐกะกลิ้ง และโกฐนํ้าเต้า

  สรรพคุณโกฐทั้ง5
  แก้ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด โรคในปากคอ แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลังบำรุงโลหิต

  สรรพคุณโกฐทั้ง7
  แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก

  สรรพคุณโกฐทั้ง9
  แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก

  สรรพคุณโกฐพิเศษ 3ชนิด
  แก้โรคในปากในคอ ขับพยาธิ แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้ไข้ในกองอติสาร ขับลมในลำไส้ แก้หนองใน ขับระดูร้าย แก้ริดสีดวงทวาร

  ตัวอย่างตำรับยาสมุนที่มีส่วนผสมของโกฐ
  ยาหอมเทพจิตร, ยาหอมนวโกฐ, ยาหอมทิพโอสถ, ยาหอมอินทจักร, ยามันทธาตุ, 
  ยามหาจักรใหญ่, ยาประสะเปราะใหญ่, ยาวิสัมพยาใหญ่

  ข้อห้ามใช้
  ถึงแม้จะเป็นสมุนไพร ก็เป็นยาอย่างนึงดังนั้นยาจะมีคุณและโทษต่างๆกัน ผู้ป่วยบางกลุ่มควรหลีกเลี่ยงดังนี้
  คนแพ้เกสรดอกไม้ เพราะในยาหอมมีการใส่เกสรดอกไม้ด้วย
  ผู้ป่วยโรคตับ โรคไตไม่ควรใช้ยาหอมต่อเนื่อง
  ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือดควรหลีกเลี่ยงเพราะยาหอมอาจทำปฎิกริยากับยาต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือด
  ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ยาหอมบางตำรับ เช่นยาหอม นวโกฐ ยาหอมอินทจักร์  เข้าชม : 219

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong