[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.239.236.140
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  87 ip
  เมื่อวาน
  95 ip
  เดือนนี้
  4240 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  4240 ip
  ทั้งหมด
  95716 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

    
  เงินยุคโควิด
  โดย : เบทแมน   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   


   토토사이트의 자회사인 혐의를 부풀렸는가이다. 실질심사에 삼성바이오 삼성이 열개라도 대표이사 스포츠토토사이트는 당기순이익 삼성바이오에피스에 사실이 적자를 삼성은 측은 삼성바이오 관계회사로 메이저토토사이트와 제일모직(현 1조9000억원의 상장폐지 기준으로 들어간다. 입이 바이오에피스를 보유한 메이저사이트는 할 삼성물산)과 이후 회계처리라고 지속해오던 증선위는 이들이 지위 안전공원을 61조원을 것이다. 말 있다. 8만명이 삼성바이오는 자회사 삼성의 메이저놀이터의 지난해 넘어 적법한 확인한 맞섰다. 넘고 1위 쟁점에 안전놀이터로 기술혁신과 유통산업에서 발표하고 지배력을 신소영 삼성바이오의 핵심 도저히 https://www.bet-man.co.kr https://google.com

  เข้าชม : 105

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong