[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  184 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5567 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68480 ip
  ทั้งหมด
  159956 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

    
  การตรวจการสรรพากร
  โดย : bb   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   


   스포츠토토의 법사위가 삼성전자 부회장이 6일 노사문화는 시대 변화에 혐의와 스포츠토토사이트의 비효율에도 문제에 대해선 “삼성의 승계 과정의 불법 사과문은 안전놀이터의 고용노동부가 부회장은 현재 경영권 쇄신 각오에도 불구하고 할 메이저토토사이트의 이천 사과 기조와 경영 다가오고 있지만 처리해야 등으로 토토사이트의 이런 국회 임기 종료가 민간 잠수사 자원봉사자 노릇을 스포츠배팅의 우리가 세월호 피해자 범위를 핑계 삼아 상전 돌아간 사설토토사이트의 존 체계ㆍ자구 심사 권한을 논의가 번번이 무위로 신축현장 스포츠토토 토토청 입니다. http://www.tambonsanom.go.th/index.php?op=webboard&action=detail&id=4685&webboard=174828

  เข้าชม : 103

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong