[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.237.61.235
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  83 ip
  เมื่อวาน
  77 ip
  เดือนนี้
  2740 ip
  เดือนที่แล้ว
  3666 ip
  ปีนี้
  26907 ip
  ทั้งหมด
  80207 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    

  24 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  24 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญแรกประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
  6 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  5 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิสอบและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักอาสาบริบาลท้องถิ่น
  ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิสอบและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักอาสาบริบาลท้องถิ่น
  16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
  25 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์
  13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น
  30 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  30 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร
  ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร
  14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิปลูกต้นไม้พยุง
  คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิปลูกต้นไม้พยุง
  6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ถ้ำค้างคาว วัดภูขี้แก้ว
  ถ้ำค้างคาว วัดภูขี้แก้ว
  6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภาพเขียน 3000 ปี
  ภาพเขียน 3000 ปี
  6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกกปลาซิว
  สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกกปลาซิว

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong