[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน มาตรการให้บริการ

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.92.193.89
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  143 ip
  เมื่อวาน
  93 ip
  เดือนนี้
  1255 ip
  เดือนที่แล้ว
  1491 ip
  ปีนี้
  14219 ip
  ทั้งหมด
  30717 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมใจ ปรองดอง สมานฉันท์

  อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559


   เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประชาชนคนในชาติขาดความสามัคคี ปรองดอง และขาดบรรยากาศแห่งการสมานฉันท์ ทำให้สังคม ไทยอ่อนแอ ขาดการยอมรับจากประชาคมโลก อีกทั้งมีการยึดอำนาจการบริหารประเทศของทหาร และได้ตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนขจัดขั้วทางการเมืองคืนความสุขให้กับสังคมไทย อีกทั้งเป็นการประสานแนวคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน (Road Map) ทั้งรูปแบ ขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ  ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
  จากหลัการดังกล่าว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว จึงดำเนินการจัดกิจกรรม ร่วมใจ ปรองดอง สมานฉันท์  คนไทยต้องรักกัน

  เข้าชม : 105


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประชาสัมพันธ์ 13 / พ.ย. / 2561
        ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น 13 / พ.ย. / 2561
        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 30 / ต.ค. / 2561
        ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร 30 / ต.ค. / 2561
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 14 / พ.ย. / 2560  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong