รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน