ล่องแก่งน้ำพุง สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกกปลาซิว

ล่องแก่งน้ำพุง สถานที่ท่องเที่ยวใน ตำบลกกปลาซิว บ้านโพนแพง 195 หมู่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร