กิจกรรมจิตอาสา

ภาพกิจกรรม

พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.กกปลาซิว ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ อสม ช่วยประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่ ศูนย์พักคอยตำบลกกปลาซิว