ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นายรวมมาลัย  ชีด้าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประชุมมอบนโยบาย