รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมงานแถลงข่าว กรมการพัฒนาชุมชน

รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมงานแถลงข่าว กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานใหญ่ OTOP ไทย สู้ภัยโควิด – 19