“มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือประชาชนผู้เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โควิด 19

“มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือประชาชนผู้เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โควิด 19