นโยบาย No Gift Police

นายรวมมาลัย ชีด้าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม No Gift Police ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร