โครงการเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์

นายรวมมาลัย ชีด้าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร