กิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 อบต.กกปลาซิวได้จัด กิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ