ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(แอร์) หมายเลข 420 50 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(แอร์) หมายเลข 420 50 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง