ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลาง ทะเบียบ บ-8170 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำส่วนกลาง ทะเบียบ บ-8170 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง