ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ ม.2 บ้านนาขี้นาค ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมคอนกรีต