ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จัดซื้อนม โรงเรียนหนองครองฯ