ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จัดซื้อนม โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่