ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 2 เครื่อง