ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน (ระยะที่ ๗) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน (ระยะที่ ๗) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ