ประกาศยกเลิกผู้ชนะ จัดซื้อนมโรงเรียนหนองครองราษฎร์ประสงค์ เดือน พ.ค.65

ประกาศยกเลิกผู้ชนะ จัดซื้อนมโรงเรียนหนองครองราษฎร์ประสงค์ เดือน พ.ค.65