ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาบ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาบ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗