ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ บ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประกาศ+ ปร45โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ บ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร