ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ไม่อยู่ในอาคาร หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 10 ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจัดสถานที่เลือกตั้ง