ประกาศ จำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตกลงราคา

ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน 65