ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567

ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567